top of page

Toimintaperiaate

ME RAKASTAMME LUONTOA JA HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄMME

Keitä olemme

Nordhill Industry pyrkii turvaamaan onnistuneen pitkäkestoisen kehityksen sekä itsellemme että asiakkaillemme.

Nordhill Industry tarjoaa palveluja johtavana, erikoistuneena alihankkijana tavalla, joka turvaa niin työntekijöiden, sopimuspuolien, asiakkaiden kuin toimittajienkin terveyden ja turvallisuuden - vierailijat ovat turvassa. Yritys pyrkii myös varmistamaan, että liiketaloudellista omaisuutta käytetään oikein ja taloudellisesti, että tuotteet ja ympäristö olisivat suojassa ja asiakas saisi erinomaista laatua kilpailukykyisillä ehdoilla. Tämän tekee mahdolliseksi ammattitaito ja herpaantumaton keskittyminen vaurioiden, loukkaantumisten ja menetysten välttämiseen. 

Vastuidemme muassa pyrimme Nordhill Industrylla:
 • Varmistamaan tuotantopalveluiden vaarojen olevan jokaisen työntekijän ja johdon tiedossa sekä minimoimaan niitä tehokkaalla yhteistyöllä;

 • Tähtäämään jatkuvasti nollatasoon tapaturmien suhteen sekä minimoimaan laitteiden, raaka-aineiden, tuotantokomponenttien, työkalujen ja tuotteiden vahingot.

 • Varmistamaan, että Nordhill Industryn työryhmässä ollaan teknisesti koulutettuja, joka mahdollistaa henkilökunnan noudattaa terveys-, turvallisuus-, laatu- ja ympäristövaatimuksia luottavaisesti ja huolellisesti;

 • Varmistamaan, että sovellettavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä kaikkia sääntöjä ja laatustandardeja noudatetaan.

 • Täyttämään asiakkaidemme odotukset auttaa lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja vahvistamaan suhteita.

Nordhill Industryn toimintaperiaatteet:
 • Käytännesäännöt - kuvailevat yhtiön arvoja ja sen millaista etiikkaa liiketoiminnassa noudatetaan. Se hahmottelee yleiset ohjenuorat, jotka muodostavat toimintamme perustan ja ohjaavat suhdettamme työntekijöihin, asiakkaisiimme sekä liiketoimintakumppaneihimme.

 • Yrityksen vastuukäytännöt

 • Projektijohtamisen suuntaviivat

 • Laadunvalvontakäytännöt

 • Terveys ja turvallisuuskäytännöt

 • Sisäisen valvonnan käytännöt

KANNAMME HUOLTA YMPÄRISTÖN JA ILMASTON SUOJELUSTA

bottom of page