top of page

Vårt samarbeid vil bidra til og støtte nødvendige tiltak for å fremme aktiviteter for barn i Litauen.  Vi tar mål av oss til å skaffe bordtennisutstyr til alle ungdomsskoler I Litauen. Du blir, tilsvarende, vår bistandspartner. 

bottom of page