top of page

Policy

VI ER GLADE I OG BRYR OSS OM NATUREN

Hvem vi er

Nordhill Industry etterstreber å  ivareta langsiktig bærekraftig utvikling for oss selv og våre klienter.  

Nordhill Industry yter tjenester som en ledende, spesialisert underleverandør på en slik måte at helse og sikkerhet for dets ansatte, kontraktører, kunder og leverandører - gjester ivaretas. Selskapet søker dessuten å sikre at forretningseiendeler brukes riktig og økonomisk, at produkter og miljøet beskyttes, og at kunden mottar utmerket kvalitet under konkurransedyktige betingelser. Dette muliggjøres av vår utførelse og kontinuerlige fokus på å unngå tingsskade, personskade og tap.

Som ledd i ansvaret vårt i Nordhill Industry, søker vi å:
 • Sikre at risiki som knytter seg til produksjonstjenester er kjent for enhver ansatt og enhver leder, og minimert gjennom effektivt samarbeid;

 • Kontinuerlig etterstrebe null sikkerhetshendelser og å minimere skade på utstyr, råmaterialer, produksjonskomponenter, verktøy og produkter;

 • Sikre at Nordhill Industry sitt team har tekniske ferdigheter som gjør de ansatte i stand til å etterleve krav til helse, sikkerhet, kvalitet og miljø, med selvtillit og dedikasjon;

 • Sikre at gjeldende lovgivning og reguleringer, og alle regler og kvalitetsstandarder, overholdes.

 • Møte våre kunders forventninger, som ledd i å øke kundetilfredshet og i å styrke relasjoner.

Nordhill Industry policies:
 • Atferdskode – beskriver selskapets verdier og hva som vurderes å være etisk forretningsskikk. Dette skisserer de generelle retningslinjer som danner basisen for våre aktiviteter og relasjoner med våre ansatte, kunder og forretningsforbindelser.

 • Policy for selskapets samfunnsansvar

 • Retningslinjer for prosjektledelse

 • Policy for kvalitetskontroll

 • Policy for helse og sikkerhet

 • Polity for internkontroll

VI BRYR OSS OM VERN AV MILJØ OG KLIMA

bottom of page