top of page

Policy

VI ÄLSKAR NATUREN OCH BRYR OSS OM DEN

Vem är vi

Nordhill Industry strävar efter framgångsrik långvarig och hållbar utveckling både för oss själva och för våra kunder.

Nordhill Industry är en ledande och högspecialiserad underentreprenör som tillhandahåller sina tjänster med hänsyn till hälsa och säkerhet av sina arbetstagare, entreprenörer, kunder, leverantörer och andra besökare. Företaget strävar efter att tillse lämpligt och kostnadseffektivt sätt att använda rörelsetillgångar, skydda produkter och miljön samt säkerställa utmärkt produktkvalitet utifrån konkurrensvillkor. Detta möjliggörs genom vår skickliga utförande och särskilt fokus på att undvika skada och förlust. 

Nordhill Industry strävar bland annat efter följande:
 • Att tillse att varje arbetstagare och ledare känner till alla risker som är förknippade med tillverkningstjänster och att dessa risker minskas genom effektivt samarbete;

 • Att kontinuerligt försöka undvika olyckor och minska skada till utrustning, råvaror, tillverkningskomponenter, verktyg och produkter;

 • Att tillse att Nordhill Industry team har alla nödvändiga tekniska färdigheter och kan uppfylla alla hälso-, säkerhet-, kvalitet- och miljörelaterade krav med självförtroende och hängivenhet;

 • Att tillse att alla tillämpliga lagstiftningar, förordningar, bestämmelser och kvalitetsnormer är uppfyllda;

 • Att möta våra kunders förväntningar och på sådant sätt öka kundtillfredsställelse och stärka kundrelationer.

Nordhill Industry policy omfattar:
 • Regler för uppförande, som beskriver företagets värderingar och etiska affärsmetoder. Handlingen presenterar allmän riktlinje som utgör grund för företagets verksamhet samt beskriver företagets relationer till arbetstagare, kunder och affärspartner.

 • Policy för företagets sociala ansvar,

 • Riktlinjer för projektförvaltning,

 • Policy för kvalitetsprodukter,

 • Policy för hälsa och säkerhet,

 • Policy för intern kontroll.

VI BRYR OSS OM MILJÖ- OCH KLIMATSKYDD

bottom of page