top of page

Tjänster

Service 01
Projektering/ritningar/utveckling

Våra högutbildade produktutvecklare medverkar i alla verksamheter som avser produktutveckling, dvs. från design och utveckling av funktioner till utformning av prototyper, integration och även provning. Tack vare vår omfattande portfölj av tjänster kan vi säkerställa att nya produkter kommer att uppfylla alla kundens krav och på sådant sätt hjälpa kunden att konkurrera på marknaden.

Nordhill Industry tillhandahåller tjänster för utformning av maskin- och elektroteknik samt tjänster för utveckling av nya kommersiella och industriprodukter, som till exempel mekanisk utarbetande, Auto CAD-relaterade tjänster, tillverkning, ritning av konstruktioner och plåt samt utformning av komponenter.

Service 02
Utformning av prototyper

Våra ingenjörsrelaterade tjänster omfattar allt som man behöver för att skapa en ny produkt - från utformning av prototyper till tillverkning av slutgiltiga produkten. Eftersom det finns en massa metoder för enskild prototyp åligger det i slutändan ingenjören att fastställa den lämpligaste metoden och välja material för en specifik produkt med hänsyn till kundens behov.

Service 03
Tillverkning av stödtjänster

Tack vare vår kapacitet att operera som underleverantör kan vi erbjuda våra kunder heltäckande lösningar. Nordhill Industry tillhandahåller ett fullständigt utbud av tjänster och teknologier inom metallproduktion - från förberedande arbeten till färdiga varor. Våra underleverantörstjänster går hand i hand med vår moderna metallbearbetningsutrustning och vi syftar alltid till att utföra beställningar på ett kvalitativt sätt och i linje med kundens önskemål och krav. Vi prioriterar kvalitet, snabbhet och kostnadseffektivitet.

Tillsammans med våra tillförlitliga långvariga underleverantörer erbjuder vi ett heltäckande packet av tjänster som bland annat omfattar:

 • CNC stansning, fräsning och svarvning

 • Laserskärning

 • CNC böjning

 • Metallisering (anodisering av aluminium, förzinkning, oxidering, förnickling, förkromning, osv.)

 • Svetsning (TIG, MIG/MAG, Spot)

 • Sandblästring

 • Pulverlackering

 • Screentryck

 • Montering

 • Andra

Service 04

Anskaffningsledning

Nordhill Industry tillhandahåller leveranskedjetjänster. Det omfattar leverans av sådana högkvalitativa gods som till exempel tillverkningskomponenter, råmaterial, reservdelar och andra tillverkningsgods för det lägsta tillgängliga priset och med hänsyn till kundens produktspecifikationer.

Det finns ingenting viktigare än att uppfylla våra kunders förväntningar genom att tillverka produkter av högkvalitativt material. Beroende på kundens önskemål är Nordhill förberett att köpa in råvaror, komponenter eller reservdelar antingen från en lista med kundens godkända försäljare eller från vårt leverantörsnätverk. Vi söker alltid efter tillförlitliga leverantörer som kan hjälpa att verkliggöra kundens önskemål.

Service 05
Förpackning och etikettering

Förutom spårning av våra GIN-streckkoder erbjuder vi också förpacknings- och etiketteringstjänster som är anpassade till alla EU:s rättsliga, säkerhets- och transportkrav.

Service 06
Logistik
 • Landtransport

 • Flygtransport

 • Sjötransport

 • Lokal transport

 • Förfrågan/särskild leverans

 • Tullklareringstjänster

 • Termineringstjänster

 • Samlastning/lagerhantering

Nordhill Industry:s yrkeskunniga och erfarna lokistikexperter kan anordna transport till den längst belägna platsen på det mest kostnadseffektiva sättet. Bland annat erbjuder vi lagerhanterings-, distributions- och tullklareringstjänster, så våra kunder behöver inte oroa sig om logistik. På kundens begäran kan vi lagra och konsolidera olika beställningar. Det hjälper att spara på speditions- och tullavgifter av separata skeppningar.

Service 07
Dokumentation

Förberedning av produkters tekniska datablad, dokumentation för import och export, dokumentation för certifiering samt dokumentation av reservdelar/utrustning med dubbla användningsområden och användning inom försvar.

Förutom tekniska datablad tillhandahåller vi också: 

 • Användarhandledning

 • Underhålls- och renoveringshandbok

 • Säkerhetsinstruktion

 • Träning

 • Och andra på kundens begäran.

bottom of page